Vi är bra på marknadsföring – Vad är ni bra på?

Vi tror att det blir bäst om var och en fokuserar på det de kan bäst!